Chào mừng quý vị đã ghé thăm trang nhà. Chúc quý vị an vui với Pháp bảo cao quý!

Kinh Thất xứ

Đề tài: Kinh Thất xứ
Trình bày: HT. Giác Toàn
Ngày đăng: Thứ Tư, 14:53 20-03-2019
Nội dung chính:
“Có bảy xứ thiện, với ba cách quán nghĩa” thảy đều ở trong pháp này mà lậu hoặc được đoạn tận, do lậu hoặc được đoạn tận mà tâm được giải thoát, tuệ giải thoát, ngay trong đời tự mình biết rõ, tự thân chứng ngộ đầy đủ và an trụ: ‘Sự sanh của Ta đã dứt, phạm hạnh đã vững, những gì cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh đời sau nữa.’
Lượt nghe: 1860
Trang 1 trong 17
Trang 12345678910

Video xem nhiều