Chào mừng quý vị đã ghé thăm trang nhà. Chúc quý vị an vui với Pháp bảo cao quý!

Nét đặc thù qua hình ảnh Y - Bát

Ấn tống
Trình bày: NT.Hiệp Liên
Ngày đăng: Thứ Hai, 17:26 27-05-2019
Nội dung chính:
Đức Tổ sư đã khẳng định rất hùng hồn rằng: Ấy vậy, ai hành đúng theo Tứ y pháp tức là đúng theo Chánh pháp của chư Phật ba đời, là giáo lý y bát chơn truyền vậy”.  Hay như một đoạn khác cũng trong quyển này, Ngài có dạy: “Ngoài Tứ y pháp ra thì không phải đạo Phật, không giống chư Phật, chư Tăng và không phải là giáo pháp chánh chơn của Phật. Vì vậy cho nên Tứ y pháp là đứng đầu trong tạng Luật và khi xưa kẻ mới tu xuất gia nhập đạo thì Phật dạy cho Tứ y pháp trước hết, và dạy cho biết đạo Phật là đạo Khất sĩ vậy”. Qua lời dạy trên chúng ta có thể thấy được một điều rằng: Tứ y pháp chính là pháp hành mà chư Phật đã hành trì, Tăng đoàn đã vâng hành trong đời sống thường nhật, ngoài chúng ra thì chắc chắn không phải là đạo Phật chơn chánh, không phải là Khất sĩ y bát chơn truyền. Chính tầm quan trọng như thế, nên Tứ y pháp đã trở thành pháp hành quan trọng đối với người xuất gia, và chúng có vai trò quan trọng hàng đầu trong Luật tạng, là học giới mà bất cứ ai bước vào con đường Khất sĩ cũng cần phải học và vâng hành trước tiên, là con đường nhập đạo của một người xuất gia trong giáo pháp của Đức Thế Tôn. Cho nên pháp hành này cũng được gọi là giới pháp. Và chính giới pháp này sẽ giúp cho vị hành giả có được thời gian để hạ thủ công phu mà không phải vướng bận, lo lắng về tứ vật dụng, ăn mặt ở bệnh, không cần phải tốn thời gian cho việc mưu cầu cuộc sống, tranh đấu và tạo ra những bất thiện nghiệp, để rồi trôi lăn mãi trong ba cõi sáu đường.
Lượt nghe: 281
Trang 1 trong 5
Trang 12345

Video xem nhiều