Chào mừng quý vị đã ghé thăm trang nhà. Chúc quý vị an vui với Pháp bảo cao quý!

Sách tấn các vị trụ trì và hành giả Khất sĩ

Trình bày: HT. Giác Hà
Ngày đăng: Thứ Hai, 19:51 15-06-2020
Nội dung chính:
...Nhiều lúc tôi ngẫm nghĩ các vị giống như con dao, được trui rèn cho tốt, mài cho sắc nhưng rồi để treo chưng chứ không sử dụng. Như vậy uổng quá! Chưa kể nhiều vị dính vào thói ham danh, lấy cái học vị đi khoe mẻ với đời, chứ khi cống hiến và làm việc thì không thấy đâu. Hoặc nhiều vị, lấy cái học vị ấy để đi lo chuyện riêng, việc tư chứ còn việc chung của Hệ phái thì không thấy đóng góp. Có nhiều vị có học vị cao mà “nhận thức”, tôi thấy tệ lắm. Có vị nói: “Con học hành đỗ đạt là do tự thân vận động”. Các vị đó nghĩ như vậy, nên rồi giờ học về không phụng sự hay phục vụ cho Hệ phái hay Tổ Thầy. Vậy thì, tôi xin phép hỏi: Thuở các vị phát nguyện “chết đời sống đạo” thì ai khai sinh quý vị? Quý vị đi học hành nhờ vào bá tánh ủng hộ cúng dường, khi ấy Phật tử họ cúng với động cơ, suy nghĩ gì? Có phải Phật tử cúng với suy nghĩ cúng dường cho một vị Tăng (Ni) học hành để phụng sự Tam Bảo, phụng sự cho giáo pháp Khất sĩ không? Thế nên, chúng ta âm thầm thừa hưởng ân đức Tam Bảo mà chúng ta không hiểu, không chịu suy gẫm, ngược lại đi phủ nhận, như vậy thì tệ lắm. Tôi nêu lên thực trạng vậy để đại chúng cùng suy nghĩ, nếu học hành đỗ đạt mà như vậy thì có xứng đáng với mong mỏi của Tổ Thầy, có làm Tăng Ni Phật tử tứ chúng hoan hỷ hay không?
Lượt nghe: 2038
Trang 1 trong 5
Trang 12345

Video xem nhiều