Chào mừng quý vị đã ghé thăm trang nhà. Chúc quý vị an vui với Pháp bảo cao quý!

Vai trò của vị trụ trì trong thời hội nhập và phát triển

Trình bày: HT. Giác Pháp
Ngày đăng: Thứ Bảy, 18:51 13-06-2020
Nội dung chính:
Trụ trì theo nghĩa thông thường là người thực thi trách nhiệm Phật sự Tăng sai, làm nhiệm vụ giữ gìn cơ sở tự viện, tịnh xá, hướng dẫn Tăng tín đồ trong tự viện tịnh xá đó tu hành đúng chánh pháp, hoằng dương chánh pháp làm lợi lạc chúng sanh. Tùy theo mỗi thời đại, trọng trách của trụ trì cũng thay đổi để thích ứng với nhu cầu của thời đại đó, không gói gọn trong trách nhiệm, bổn phận mà hàm chứa tất cả những gì người làm trụ trì phải có, phải làm cho thích nghi với thời đại. Nói cách khác, muốn làm tốt chức năng trụ trì, Tăng Ni cần thể hiện tâm đức, tuệ đức, ứng dụng linh hoạt các phương tiện giáo hóa sao cho thích hợp với thời đại để làm tròn trách nhiệm, bổn phận của mình trong giai đoạn mà mình nhận lãnh trách nhiệm. Trong phạm vi bài thuyết trình này, chúng tôi xin nêu ra một số tiêu chí để chúng ta cùng thảo luận, giúp cho những vị chuẩn bị làm trụ trì một số kinh nghiệm để làm tốt chức năng này trong thời kỳ hội nhập và phát triển.
Lượt nghe: 2186
Trang 1 trong 5
Trang 12345

Video xem nhiều