Chào mừng quý vị đã ghé thăm trang nhà. Chúc quý vị an vui với Pháp bảo cao quý!

Những điều cần có của vị trụ trì

Tác giả: HT. Minh Bửu
Trình bày: HT. Minh Bửu
Ngày đăng: Thứ Ba, 15:21 05-06-2018
Nội dung chính: Hòa thượng nhấn mạnh 3 vấn đề chính mà người trụ trì phải có, đó là nhân cách đạo đức, năng lực kiến thức và tâm đức bao dung. - Nhân cách đạo đức: Làm trụ trì mà không có nhân cách đạo đức làm sao có thể nhiếp phục chúng xuất gia, tại gia cùng với việc đối nội và đối ngoại… - Thời đại xã hội phát triển văn minh, công nghệ, người trụ trì cần phải có kiến thức nhất định về nội điển và ngoại điển “Nhật nhật tân, hựu nhật tân” (ngày ngày đều luôn đổi, và lại tiếp tục đổi mới nữa). Việc này đòi hỏi, ngoài nhân cách đạo đức, chúng ta cần có kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn để trao dồi sở học sở hành. Ngoài ra, vị Tăng sĩ trẻ có năng lực cần phải tham gia các hoạt động ở Giáo hội và xã hội như từ thiện, văn hóa v.v… - Tâm đức bao dung: Người trụ trì không vì tư kỷ mà phải có tâm đức bao dung, tiếp nhận đồ chúng giáo dưỡng nên người; cho đi học các trường Phật học trong và ngoài nước để mở mang trí tuệ, tiếp nối trọng trách sứ mạng Tăng-già, xương minh Phật giáo, xứng với câu “Trụ pháp vương gia, trì Như Lai tạng”, đóng góp cho ngôi nhà chung của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trong đó có Hệ phái Khất sĩ, đền ơn tổ thầy.
Lượt nghe: 647
Trang 1 trong 5
Trang 12345

Video xem nhiều