Chào mừng quý vị đã ghé thăm trang nhà. Chúc quý vị an vui với Pháp bảo cao quý!

Sứ mạng trụ trì

Tác giả: NS. Hằng Liên
Trình bày: NS. Hằng Liên
Ngày đăng: Thứ Tư, 10:57 06-06-2018
Nội dung chính: Trụ trì - Sứ mạng tiếp bước chân, Khất sĩ tuỳ duyên hoằng pháp. Đây là đề tài giống như tất cả những người con Phật ai cũng có thể hướng đến và chính kinh nghiệm này sẽ giúp cho bản thân mình được tiến hoá hơn trên con đường tu học và đem lợi lạc lại cho chúng sanh. Sứ mạng tiếp bước hạnh nguyện của người Khất sĩ được NS.TS. Hằng Liên trình bày lại lời chỉ dạy của các Ngài qua 3 phần: Sứ mạng của trụ trì, tiếp bước hạnh nguyện bước chân khuất sĩ, chia sẻ các tuỳ duyên hoằng pháp. Điều quan trọng nhất mà chư Tôn đức thường dạy cho các bậc Trụ trì đó là phải làm sao thành tựu được hạnh nguyện của mình là “Trụ  pháp vương gia, trì Như Lai tạng” tức là phải làm sao thành tựu được pháp học của mình và làm sao gìn giữ được ngôi nhà chánh pháp với một sự kế thừa cái hạnh nguyện này ...
Lượt nghe: 696
Trang 1 trong 5
Trang 12345

Video xem nhiều