Chào mừng quý vị đã ghé thăm trang nhà. Chúc quý vị an vui với Pháp bảo cao quý!

Tổ sư Minh Đăng Quang với "con thuyền Bát-nhã"

Ấn tống
Trình bày: NT.Khiêm Liên
Ngày đăng: Thứ Hai, 17:17 27-05-2019
Nội dung chính:

Thuyền Bát-nhã của Tổ sư Minh Đăng Quang dung thông cả hai mặt: Đời và Đạo, Tục đế và Chân đế.

Đời: Thiết lập một thế giới thật sự an lạc hòa bình, trên nền tảng đạo đức căn bản (Tục đế).

Đạo: Hướng dẫn con đường tâm linh, từ sinh tử đến Niết-bàn thể nhập Chơn như tự tánh (Chơn đế).

Lượt nghe: 165
Trang 1 trong 4
Trang 1234

Video xem nhiều