Chào mừng quý vị đã ghé thăm trang nhà. Chúc quý vị an vui với Pháp bảo cao quý!

Tứ niệm vãng sanh

Trình bày: ĐĐ. Minh Nhãn
Ngày đăng: Thứ Ba, 16:34 14-05-2019
Nội dung chính:
Kiếp người nào có bao lâu
Nắng mưa thôi cũng dãi dầu cỏ hoa!
Lầu sương nhạt ánh trăng tà,
Hoàng lương một giấc tỉnh ra ngỡ ngàng!
Chi bằng về cõi Liên Bang,
Sen khoe sắc ngọc, gió đàn pháp âm.
Trời giải thoát, cảnh thậm thâm,
An vui muôn kiếp tuyệt lầm lỗi xưa,
Chỉ câu niệm Phật đừng thưa,
Chỉ bền tin nguyện tam thừa bước lên.
Đài vàng sẵn đã ghi tên,
Cơ duyên sẵn đợi một nền đạo tâm.
Lượt nghe: 1510
Trang 1 trong 2
Trang 12

Video xem nhiều