Chào mừng quý vị đã ghé thăm trang nhà. Chúc quý vị an vui với Pháp bảo cao quý!

Vào đời bằng bốn đức tính

Trình bày: ĐĐ. Minh Nhãn
Ngày đăng: Thứ Tư, 18:51 15-05-2019
Nội dung chính:

Tức là 4 pháp Tăng ích:

1. Cư trú tại xứ thích đáng ở chỗ có điều kiện làm thiện.

2. Thân cận bậc chân nhân gần gũi với bậc hiền trí.

3. Tự lập trường chân chánh hướng mình theo lẽ chánh.

4. Từng tạo phước làm phước để sẵn đó.

Bốn điều này cũng được gọi là bốn pháp tăng ích, tức là bốn hạnh đức tạo ra nhiều lợi ích tiến hóa.

Lượt nghe: 1385
Trang 1 trong 2
Trang 12

Video xem nhiều