Chào mừng quý vị đã ghé thăm trang nhà. Chúc quý vị an vui với Pháp bảo cao quý!

Ánh đạo vàng

Đề tài: Ánh đạo vàng
Tác giả: Hằng Vang
Trình bày: Gia Huy
Ngày đăng: Thứ Sáu, 13:31 15-06-2018
Nội dung chính:
Ngài là đấng cha lành cứu độ nhân loài Đức từ bi Ngài gieo ánh sáng đạo vàng Đời dương thế si mê ham giận lầm lỗi Con cúi xin ơn Ngài cứu độ chúng sanh

Xem thêm tại: http://loicakhuc.com/loi-bai-hat-anh-dao-vang-thuy-duong/XJa.html
Ngài là đấng cha lành cứu độ nhân loài Đức từ bi Ngài gieo ánh sáng đạo vàng Đời dương thế si mê ham giận lầm lỗi Con cúi xin ơn Ngài cứu độ chúng sanh

Xem thêm tại: http://loicakhuc.com/loi-bai-hat-anh-dao-vang-thuy-duong/XJa.html
Ngài là đấng cha lành cứu độ nhân loài Đức từ bi Ngài gieo ánh sáng đạo vàng Đời dương thế si mê ham giận lầm lỗi Con cúi xin ơn Ngài cứu độ chúng sanh.

Xem thêm tại: http://loicakhuc.com/loi-bai-hat-anh-dao-vang-thuy-duong/XJa.html
Ngài là đấng cha lành cứu độ nhân loài
Đức từ bi Ngài gieo ánh sáng đạo vàng
Đời dương thế si mê tham giận lầm lỗi
Con cúi xin ơn Ngài cứu độ chúng sanh...
Lượt nghe: 849

Video xem nhiều