Chào mừng quý vị đã ghé thăm trang nhà. Chúc quý vị an vui với Pháp bảo cao quý!

Bốn sự thật của bậc Thánh (06/10/2019) - phần 5

Trình bày: HT. Giác Giới
Ngày đăng: Thứ Bảy, 19:09 12-10-2019
Nội dung chính:
Bài pháp này liên quan đến Bát chi Thánh đạo, tức là: Chánh tri kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tấn, Chánh niệm và Chánh định. Để giảng giải và phân tích các vấn đề này, Hòa thượng đã vận dụng những ý pháp của đức Phật dạy trong bài kinh Đại Niệm Xứ – Kinh Trường Bộ (Mahàsatipatthana Sutta, Dìgha Nikàya, dn 22) kết hợp với Đại kinh Bốn Mươi – Kinh Trung Bộ (Mahācattārīsaka Sutta, Majjhima Nikàya, mn 117) do cố HT.Thích Minh Châu dịch, và Bộ Chơn lý Bát Chánh Đạo của Tổ sư Minh Đăng Quang để giúp các hành giả hiểu rõ hơn về ý nghĩa, cách hành trì và tầm quan trọng của tám con đường đi đến sự giác ngộ này. “Này các tỳ kheo! Thế nào là chánh tri kiến? Thế nào là chánh tư duy? Thế nào là chánh ngữ? Thế nào là chánh nghiệp?…”
Lượt nghe: 726
Trang 1 trong 4
Trang 1234

Video xem nhiều