Chào mừng quý vị đã ghé thăm trang nhà. Chúc quý vị an vui với Pháp bảo cao quý!

10 Pháp giới của đạo Phật 02

Trình bày: HT. Giác Khang
Ngày đăng: Thứ Sáu, 08:20 21-09-2018
Nội dung chính: Hòa thượng giảng giải về bốn đường ác địa ngục là si mê, ngạ quỷ là tham lam, súc sanh là sân hận và a-tu-la, là hơn thua, đố kỵ.Do đó, người tu phải nâng cao tầm nhận thức, quán chiếu, thấy cái tật xấu, cái hiểm ác của ngũ uẩn. Nhận diện đường đi thấy như thật, tuệ tri chơn tâm một cách rõ ràng, nhìn thấy cái lặng lẽ, cái thiền định bên trong của mình thật sâu sắc. Hòa thượng nhấn mạnh tu tập là đoạn tâm, nếu áp dụng sai phương pháp ắt bị điên đảo. Bên cạnh đó, ngừơi tu cần nhận định rõ hơn về căn, trần, thức do duyên kết hợp làm tâm vướng mắc, ý chí bị chướng ngại trên con đường giải thoát. Do sự vô minh sanh phiền não, chi bằng ta phải đối trị nó bằng phương pháp tu sửa, tinh tấn vượt qua các trở ngại đi đến tịch tịnh giải thoát.
Người xuất file: Hoằng Điền
Người tóm tắt: Phật tử Phụng Ngọc
Lượt nghe: 926
Trang 4 trong 9
Trang 123456789

Video xem nhiều