Chào mừng quý vị đã ghé thăm trang nhà. Chúc quý vị an vui với Pháp bảo cao quý!

Mở khai hướng thiện

Trình bày: HT. Giác Tường
Ngày đăng: Chủ Nhật, 19:20 31-03-2019
Nội dung chính:
Nhân lễ an vị kim thân Phổ Hiền Bồ-tát, Hòa thượng khuyến tấn những người con Phật: hãy luôn thực hành sự cung kính, cúng dường Tam bảo; luôn tôn trọng, quí mến, đáp đền công ơn trưởng dưỡng của các bậc tôn túc; hết lòng nguyện cầu, hồi hướng cho tất cả mọi người thân tâm luôn an lạc.
Làm được những điều đó, chính là đã khai mở con đường hướng thiện và giải thoát.
Lượt nghe: 433

Video xem nhiều