Chào mừng quý vị đã ghé thăm trang nhà. Chúc quý vị an vui với Pháp bảo cao quý!

Chơn lý với chữ Hoà và chữ Tâm (p.1)

Trình bày: TT. Minh Thành
Ngày đăng: Thứ Ba, 18:39 17-12-2019
Nội dung chính:

Về chữ hòa giáo lý Phật dạy cả chúng sanh hay hơn hết, Lão tử dạy xã hội hay hơn hết, Khổng tử dạy gia đình hay hơn hết nhưng mỗi vị đều  có dạy cả ba pháp và chỉ giữ riêng một lớp sở trường để dắt chúng sanh đến đạo như nhau, nên gọi là “Tam quy hiệp nhất”, ba giáo một nhà cùng nhau chú trọng có một chữ “Hòa” . Mà hòa là đạo, đạo là trung, trung là kết quả. Đó là chữ hòa trọn vẹn.

Cũng như trong Chơn lý Tâm số 21 đã thiết kế một danh sách khá dài bao gồm Tam giáo Nho – Lão – Phật trong minh triết phương Đông: “Kìa như khi xưa, đức Khổng Tử dạy nhơn đạo, lấy chữ “Nhơn” làm tâm. Đức Lão Tử lấy cái “Không” làm tâm, người tu kẻ lấy “Giới” làm tâm, kẻ thì lấy “Định” làm tâm, kẻ thì lấy “Huệ” làm tâm. Phật thì lấy “Chơn” làm tâm, Trời thì lấy “Thiện” làm tâm ... Có kẻ lấy “Nghĩa” làm tâm, người lại lấy “Lễ” làm tâm, kẻ lấy “Trí” sự học, cái biết làm tâm, người lấy chữ “Tín” làm tâm. Đó là chữ Tâm.

Lượt nghe: 2328
Trang 1 trong 4
Trang 1234

Video xem nhiều