Chào mừng quý vị đã ghé thăm trang nhà. Chúc quý vị an vui với Pháp bảo cao quý!

Quán sát năm uẩn vô thường (phần 2)

Trình bày: HT. Giác Pháp
Ngày đăng: Thứ Hai, 19:31 13-08-2018
Nội dung chính:
Khi đã quán sát đúng như thật rằng thân tâm năm uẩn chẳng phải là Ta, hành giả sanh ra nhàm chán (=yếm ly) đối với năm uẩn và do đó rời được sự tham ái mà giải thoát khỏi các lậu hoặc. Cần vạch rõ đường lối phá bỏ sự cố chấp bám vào thân tâm năm uẩn nầy, lấy đó là cái Ta, cái Tự ngã, vốn chẳng có thật và là một tà kiến cần phải quét sạch khỏi tâm thanh tịnh.
Lượt nghe: 1457
Trang 1 trong 2
Trang 12

Video xem nhiều