Chào mừng quý vị đã ghé thăm trang nhà. Chúc quý vị an vui với Pháp bảo cao quý!

Trách nhiệm trụ trì trong việc duy trì và phát triển tông phong Hệ phái

Trình bày: HT.Giác Pháp
Ngày đăng: Chủ Nhật, 08:49 26-05-2019
Nội dung chính:
Duy trì và phát triển tông phong hệ phái là trách nhiệm chung của Tăng Ni trong Hệ phái Khất sĩ, không riêng gì trụ trì. Tuy nhiên, trụ trì là người lãnh trách nhiệm quan trọng nhất. Trụ trì là người điều hành, hướng dẫn Tăng (Ni) và Phật tử sinh hoạt tu học tại trú xứ của mình. Trụ trì còn là người quyết định mọi hoạt động đối nội, đối ngoại, chịu trách nhiệm về sự hưng thịnh hay suy vong của ngôi đạo tràng mình đang quản lý. Trong thực tế, không phải vị trụ trì nào cũng ý thức một cách sâu sắc vấn đề này. Vì vậy trong khóa Bồi dưỡng kinh nghiệm trụ trì này chúng tôi xin trình bày một cách tổng quát trách nhiệm của vị trụ trì đối với sự tồn tại và phát triển của Hệ phái. Đối tượng chúng tôi nhắm đến là các huynh đệ trụ trì trẻ hoặc dự bị trụ trì trong tương lai. Do thời lượng có hạn nên chúng tôi chỉ trình bày phần tổng quát, không đi sâu vào những chi tiết như chủ đề khóa bồi dưỡng đề ra. Những chi tiết này sẽ do chư Tôn đức khác trình bày trong các bài thuyết trình của mình.
Lượt nghe: 1327
Trang 1 trong 2
Trang 12

Video xem nhiều