Chào mừng quý vị đã ghé thăm trang nhà. Chúc quý vị an vui với Pháp bảo cao quý!

Đôi nét về pháp tu Tịnh độ

Trình bày: TT. Giác Duyên
Ngày đăng: Thứ Bảy, 10:27 26-05-2018
Nội dung chính: Nhân ngày vía Phật A Di Đà, TT. Giác Duyên chia sẻ với hàng đại chúng đôi nét về pháp tu Tịnh độ. Để từ đó giúp người Phật tử có sự hiểu biết chơn chánh về pháp môn Niệm Phật, về thế giới Tây phương Cực lạc của Đức Phật A Di Đà và sự cầu vãng sanh về thế giới đó. Tịnh độ là một quốc độ trang nghiêm thanh tịnh, là một cõi nước trong sạch, không có sự nhiễm ô. Thế giới Cực Lạc là thế giới không có sự đau khổ. Đức Phật A Đi Đà là Đức Phật có vô lượng công đức, vô lượng ánh sáng trí tuệ thấu suốt và bất sanh bất diệt, và đó cũng chính là bản chơn tâm thanh tịnh trong mỗi con người. Người tu pháp môn Tịnh độ phải thấm nhuần ý nghĩa và ứng dụng giáo lý của nhà Phật vào trong đời sống hiện tại để trang nghiêm nơi tự thân của mình, phải biết xả bỏ, không trụ tướng, không chấp trước mà niệm Phật. Nếu tâm của mình có được sự thanh tịnh thì thế giới hiện tại này sẽ là cõi Tịnh độ giữa nhân gian.
Người tóm tắt: Phật tử Liên Ngọc
Lượt nghe: 702

Video xem nhiều