Chào mừng quý vị đã ghé thăm trang nhà. Chúc quý vị an vui với Pháp bảo cao quý!

Tư tưởng "Tánh không" trong Chơn lý "Có & Không"

Trình bày: TT. Giác Duyên
Ngày đăng: Thứ Bảy, 14:40 01-09-2018
Nội dung chính:
Pháp vốn là không có, bởi có chúng sanh xúc đối với vạn vật, vì tríu mê, vì khổ sở mới có pháp, nên gọi là pháp tánh vốn không, hay gọi là bổn pháp vốn không tự tánh. Bởi chúng sanh tríu mê lăn nhào trong vạn vật, sanh pháp ác trược để phải khổ sầu, nên chư Phật mới bày ra pháp thanh thiện giải thoát khổ sầu ấy.
Lượt nghe: 644

Video xem nhiều