Chào mừng quý vị đã ghé thăm trang nhà. Chúc quý vị an vui với Pháp bảo cao quý!

Tu hạnh Bồ tát Quan Thế Âm

Trình bày: TT. Minh Lực
Ngày đăng: Thứ Hai, 14:55 06-05-2019
Nội dung chính: Để dẫn dụ chúng sanh từ bờ mê đến bến giác, Bồ Tát Quan Thế Âm khởi tâm từ bi cứu khổ chúng sanh. Học tập được hạnh của Ngài, không gì khác hơn là hãy sống quên mình, tự biết sám hối trao dồi tự tánh, yêu thương từ bi bác ái, chuyên cần tinh tấn tu tập gieo nhiều thiện duyên với Phật pháp. "Tâm phải như đất, tâm phải như nước". Đó là lời trao truyền của Đại đức đến chúng ta học và hành theo công hạnh Bồ Tát Quan Thế Âm.
Lượt nghe: 1102
Trang 1 trong 2
Trang 12

Video xem nhiều