Chào mừng quý vị đã ghé thăm trang nhà. Chúc quý vị an vui với Pháp bảo cao quý!

Ý nghĩa trong ao Thất bảo

Trình bày: TT. Minh Lực
Ngày đăng: Thứ Bảy, 18:54 11-05-2019
Nội dung chính:

Tây phương Tịnh độ được tắm ao thất bảo. Tắm ao thất bảo này để trừ thất bất khả tỵ (bảy việc không thể tránh khỏi) như :

1/ Sanh (theo nghiệp lành dữ),

2/ Già (tuổi lần xế chiều),

3/ Bịnh,

4/ Chết,

5/ Tội (khổ quả tội nghiệp),

6/ Phước (khổ quả thiện nghiệp),

7/ Nhơn duyên (hòa hợp sanh ra, họa phước giàu nghèo).

Ngoài ra còn có hương ngũ phận, lưu ly có đất sáng ngần, ma ni có nước trong ngần chảy quanh, thất trân có 7 lớp thành, 7 hàng cây báu 7 hàng lưới châu, có ngân các có kim lầu, có chim nói pháp nhiệm mầu dễ nghe; Nghe rồi tỏ đạo bồ đề các ông Bồ tát bạn lành với ta. Do đó ta thấy rằng cõi chúng ta ở là Ta bà đầy cảnh khổ đau, dầu có phước đức như thế nào đi nữa thì cũng không thoát khỏi sanh, lão, bịnh, tử.

Lượt nghe: 1485
Trang 1 trong 2
Trang 12

Video xem nhiều